Testy

Portfolio produktów BEZ TRANSFORMATORY a.s. jest w pełni testowane zgodnie z normą IEC 60076 i jej podrozdziałami w akredytowanym niezależnym laboratorium, aby spełnić najnowsze wymagania techniczne zastosowania i instalacji.

Rutynowe Testy

Aby móc zadeklarować wysoki poziom jakości każdego transformatora rozdzielczego, konieczne jest sprawdzenie i zmierzenie wszystkich produktów, które są wysyłane z naszej fabryki do klienta. Wysoki poziom jakości weryfikowany jest rutynowymi testami, na które składają się:

 • pomiar rezystancji izolacji uzwojeń
 • pomiar współczynnika skrętu uzwojenia
 • wykrywanie grup wektorów
 • pomiar rezystancji uzwojeń prądem stałym
 • test wytrzymałości na napięcie z oddzielnego źródła
 • test wytrzymałości na przepięcia indukowane
 • pomiar strat jałowych, pomiar prądu jałowego
 • straty obciążenia, napięcie impedancji obciążenia
 • pomiar wyładowań niezupełnych

Uwaga: Rutynowe testy wykonywane są zgodnie z odpowiednimi normami, według których wykonano transformator. Wymagania klienta dotyczące różnych procedur testowych wymagają indywidualnego podejścia i weryfikacji przez zespół programistów i laboratorium testowe.

Badania typu

Badanie typu transformatora przeprowadza się w celu sprawdzenia i potwierdzenia jakości projektu transformatora oraz potwierdzenia jego parametrów technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Nasze portfolio produktów jest standardowo testowane według następujących procedur testowych:

 • test poziomu hałasu
 • test impulsu świetlnego
 • test wzrostu temperatury
 • pomiar prądu i prądu jałowego przy 90% i 110% napięcia znamionowego

Testy specjalne

Testy specjalne mogą być częścią procedury testu typu w rozumieniu normy IEC, takiej jak test wytrzymałości na zwarcie. Inny test specjalny, który normalnie nie są wymagane przez normę, mogą być wykonane po uzgodnieniu pomiędzy klientem a BEZ TRANSFORMATORY a.s.

 • specjalne testy wytrzymałości elektrycznej
 • pomiar ocieplenia najcieplejszego punktu uzwojenia (hot-spot)
 • współczynnik rozpraszania i pojemność uzwojeń