Специальные трансформаторы
back

Специальные трансформаторы

Spoločnosť BEZ TRANSFORMÁTORY je schopná uspokojiť aj špecifické požiadavky zákazníkov a vyrobiť aj tieto rôzne druhy špeciálnych transformátorov, ako sú meničové transformátory, zemné transformátory, transformátory pre fotovoltické elektrárne, ako aj jednofázové transformátory pre železnice. V prípade špeciálnych požiadaviek sa neváhajte na nás obrátiť.

Description

Jednofázové transformátory


Jednofázové transformátory slúžia najmä na zníženie napätia z distribučnej siete na rezidenčné použitie, alebo na použitie v ľahkom priemysle. Jednofázové transformátory sú najčatejšie využívané v mimomestských aglomeráciách, kde by použitie trojfázového transformátora bolo neekonomické.
Meničové transformátory


Špeciálny typ transformátora, ktorý je využiteľný v aplikáciách, ktoré vyžadujú veľké množstvá jednosmerného prúdu.
Budiace transformátory


Transformátory sú určené do budiacich systémov na magnetizovanie generátorov a synchrónnych motorov. Naše skúsenosti zabezpečujú spoľahlivosť Vášho systému.
Zemniace transformátory


Zemniaci transformátor je špeciálny trojfázový transformátor zapojený v systéme, tak aby doplnil chýbajúci nulový bod.
Amorfné transformátory


Amorfný transformátor (AMT) dosahuje extrémne nízke straty pri použití jadra z feromagnetického amorfného kovu.