ECODESIGN

Dôvody pre ekodizajn

Straty v transformátoroch predstavujú približne 2,5 % celkovej spotreby energie v EÚ.

Používanie energeticky účinných transformátorov v EÚ prinesie úsporu energie približne 16,2 TWh ročne, čo je polovica celkovej ročnej spotreby elektrickej energie v Dánsku (32 TWh).

Tieto úspory energie predstavujú zníženie emisií CO2 o 3,7 milióna ton ročne.

Toto je dôvod implementácie programu:

Program 20-20-20 umožní:

 • 20 % zníženie emisií skleníkových plynov
 • 20 % zvýšenie energetickej účinnosti
 • 20 % všetkej energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov

Nariadenie Komisie Európskej únie (EÚ) č. 548/2014 z 21.5.2014 vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a stanovuje požiadavky na ekodizajn malých, stredných a veľkých výkonových transformátorov.

V októbri 2019 bolo zverejnené nové nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1783, ktoré dopĺňa požiadavky predchádzajúceho nariadenia (EÚ) č. 548/2014.

Hlavné výsledky tejto iniciatívy

 • Zníženie strát pri zaťažení a práci naprázdno pre transformátory do 3150 kVA a Um ≤ 36 kV
 • Zlepšenie energetickej účinnosti transformátorov
 • Zníženie celkových prevádzkových nákladov

Elektrina na ceste od elektrárne ku konečnému spotrebiteľovi prechádza v priemere cez 5 transformátorov.

Dekarbonizácia

Ročné úspory energie pri používaní energeticky účinných transformátorov umožnia do roku 2040 dosiahnuť:

Tieto úspory sú porovnateľné so súčasnou spotrebou Českej republiky.

V priemere používanie transformátora BEZ vo vyhotovení EcoDesign Tier 2 počas 30 rokov prevádzky zníži emisie CO2 ekvivalentne:

RIEŠENIE BEZ ECODESIGN 2

Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené v súlade s najnovšími predpismi Ecodesign 2 a poskytujú našim zákazníkom:

 • Nižšia spotreba energie
 • Znížené emisie CO2
 • Znížené prevádzkové náklady

Trojfázové olejové transformátory s výkonom 50 - 3150 kVA pre napätie 7,2 - 24 kV, Ecodesign 2 (2021)

Array
(
  [type] => block_table_html_2
  [second_template_helper] => 
  [text] => 
Menovitý výkon kVA 50 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ TOHn 2610/22 2910/22 3110/22 3310/22 3510/22 3710/22 3810/22 3910/22 4010/22 4110/22 4210/22 4310/22 4410/22
Straty naprázdno  AA0 max. P0 (W) 81 130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980
Prúd naprázdno I0 (%) 0,60 0,60 0,55 0,45 0,40 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13
Straty nakrátko      Ak max. Pk75°C (W) 750 1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000
Napätie nakrátko uk 75°C  (%) 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Hladina hluku                            
   - Akustický tlak (0,3 m) LpA dB(A)  30 32 35 38 41 43 44 46 47 48 50 52 53
   - Akustický výkon LWAdB(A) 38 40 43 46 49 51 52 54 55 57 59 62 63
Rozmery                      
 - Dĺžka (mm) A 910 960 1030 1040 1085 1170 1260 1505 1530 1685 1835 1965 2040
 - Šírka  (mm)  B 610 680 710 680 820 845 920 930 1020 995 1190 1190 1300
 - Výška (mm) C (6,10 kV) 1185 1175 1195 1235 1355 1430 1430 1630 1665 1775 2050 2070 2210
C (20,22 kV) 1300 1290 1310 1350 1470 1545 1545 1690 2025 1810 2085 2390 2210
Hmotnosť  [ kg ] Olej 105 125 150 160 200 240 285 400 615 540 795 900 920
Celková 580 825 980 1170 1550 2045 2395 2960 3650 3780 5080 5675 6380
)
Menovitý výkon kVA 50 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ TOHn 2610/22 2910/22 3110/22 3310/22 3510/22 3710/22 3810/22 3910/22 4010/22 4110/22 4210/22 4310/22 4410/22
Straty naprázdno  AA0 max. P0 (W) 81 130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980
Prúd naprázdno I0 (%) 0,60 0,60 0,55 0,45 0,40 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13
Straty nakrátko      Ak max. Pk75°C (W) 750 1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000
Napätie nakrátko uk 75°C  (%) 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Hladina hluku                            
   - Akustický tlak (0,3 m) LpA dB(A)  30 32 35 38 41 43 44 46 47 48 50 52 53
   - Akustický výkon LWAdB(A) 38 40 43 46 49 51 52 54 55 57 59 62 63
Rozmery                      
 - Dĺžka (mm) A 910 960 1030 1040 1085 1170 1260 1505 1530 1685 1835 1965 2040
 - Šírka  (mm)  B 610 680 710 680 820 845 920 930 1020 995 1190 1190 1300
 - Výška (mm) C (6,10 kV) 1185 1175 1195 1235 1355 1430 1430 1630 1665 1775 2050 2070 2210
C (20,22 kV) 1300 1290 1310 1350 1470 1545 1545 1690 2025 1810 2085 2390 2210
Hmotnosť  [ kg ] Olej 105 125 150 160 200 240 285 400 615 540 795 900 920
Celková 580 825 980 1170 1550 2045 2395 2960 3650 3780 5080 5675 6380
Array
(
  [type] => block_table_html_2
  [second_template_helper] => 
  [text] => 
Menovitý výkon kVA 50 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ  aTOHn 2610/22 2910/22 3110/22 3310/22 3510/22 3710/22 3810/22 3910/22 4010/22 4110/22 4210/22 4310/22 4410/22
Straty naprázdno  AA0 max. Po (W) 81 130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980
Prúd naprázdno I0 (%) 0,60 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08
Straty nakrátko      Ak max. Pk75°C (W) 750 1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000
Napätie nakrátko uk 75°C  (%) 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Hladina hluku                            
   - Akustický tlak (0,3 m) LpA dB(A)  30 32 35 38 41 43 44 46 47 48 50 52 53
   - Akustický výkon LWAdB(A) 38 40 43 46 49 51 52 54 55 57 59 62 63
Rozmery                      
 - Dĺžka (mm) A 995 1045 1080 1080 1250 1260 1475 1470 1530 1905 1955 1965 2180
 - Šírka  (mm)  B 635 685 690 760 820 850 940 960 1020 1040 1190 1190 1250
 - Výška (mm) C (6,10 kV) 1205 1285 1355 1540 1590 1745 1735 1915 1965 2070 2225 2390 2565
C (20,22 kV) 1320 1400 1470 1655 1705 1860 1850 1975 2025 2105 2260 2390 2565
Hmotnosť  [ kg ] Olej 135 165 200 235 320 345 495 560 615 760 830 900 1235
Celková 670 880 1110 1345 1940 2450 3015 3330 3650 4140 5075 5675 7200
)
Menovitý výkon kVA 50 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ  aTOHn 2610/22 2910/22 3110/22 3310/22 3510/22 3710/22 3810/22 3910/22 4010/22 4110/22 4210/22 4310/22 4410/22
Straty naprázdno  AA0 max. Po (W) 81 130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980
Prúd naprázdno I0 (%) 0,60 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08
Straty nakrátko      Ak max. Pk75°C (W) 750 1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000
Napätie nakrátko uk 75°C  (%) 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Hladina hluku                            
   - Akustický tlak (0,3 m) LpA dB(A)  30 32 35 38 41 43 44 46 47 48 50 52 53
   - Akustický výkon LWAdB(A) 38 40 43 46 49 51 52 54 55 57 59 62 63
Rozmery                      
 - Dĺžka (mm) A 995 1045 1080 1080 1250 1260 1475 1470 1530 1905 1955 1965 2180
 - Šírka  (mm)  B 635 685 690 760 820 850 940 960 1020 1040 1190 1190 1250
 - Výška (mm) C (6,10 kV) 1205 1285 1355 1540 1590 1745 1735 1915 1965 2070 2225 2390 2565
C (20,22 kV) 1320 1400 1470 1655 1705 1860 1850 1975 2025 2105 2260 2390 2565
Hmotnosť  [ kg ] Olej 135 165 200 235 320 345 495 560 615 760 830 900 1235
Celková 670 880 1110 1345 1940 2450 3015 3330 3650 4140 5075 5675 7200

Epoxicové liate transformátory - typ aTSE 100 - 3150 kVA, Ecodesign 2 (2021), hliníkové vinutie (cievka)

Array
(
  [type] => block_table_html_2
  [second_template_helper] => 
  [text] => 
Menovitý výkon kVA 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ aTSE 698/10 718/10 738/10 758/10 778/10 788/10 798/10 808/10 818/10 828/10 838/10 848/10
Straty naprázdno AA0 max. P0 (W) 252 360 468 675 990 1170 1395 1620 1980 2340 2790 3420
Prúd naprázdno I0 (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,23 0,2 0,19 0,18 0,15 0,1 0,1
Straty nakrátko     Ak max.         Pk 75°C (W) 1565 2260 2955 3915 6175 6955 7825 9565 11305 13915 16520 19130
Pk 120°C (W) 1800 2600 3400 4500 7100 8000 9000 11000 13000 16000 19000 22000
Hladina hluku                            
   Akustický tlak (1m) LpA   dB(A) 35 38 41 44 45 46 49 51 52 54 55 58
   Akustický výkon LWA  dB(A) 50 53 56 59 61 63 64 66 67 69 70 73
Hmotnosť   [ kg ] 620 745 1015 1560 1755 2260 2400 3050 3640 4270 5125 7500
)
Menovitý výkon kVA 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ aTSE 698/10 718/10 738/10 758/10 778/10 788/10 798/10 808/10 818/10 828/10 838/10 848/10
Straty naprázdno AA0 max. P0 (W) 252 360 468 675 990 1170 1395 1620 1980 2340 2790 3420
Prúd naprázdno I0 (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,23 0,2 0,19 0,18 0,15 0,1 0,1
Straty nakrátko     Ak max.         Pk 75°C (W) 1565 2260 2955 3915 6175 6955 7825 9565 11305 13915 16520 19130
Pk 120°C (W) 1800 2600 3400 4500 7100 8000 9000 11000 13000 16000 19000 22000
Hladina hluku                            
   Akustický tlak (1m) LpA   dB(A) 35 38 41 44 45 46 49 51 52 54 55 58
   Akustický výkon LWA  dB(A) 50 53 56 59 61 63 64 66 67 69 70 73
Hmotnosť   [ kg ] 620 745 1015 1560 1755 2260 2400 3050 3640 4270 5125 7500
Array
(
  [type] => block_table_html_2
  [second_template_helper] => 
  [text] => 
Menovitý výkon kVA 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ aTSE 698/22 718/22 738/22 758/22 778/22 788/22 798/22 808/22 818/22 828/22 838/22 848/22
Straty naprázdno AA0 max. P0 (W) 252 360 468 675 990 1170 1395 1620 1980 2340 2790 3420
Prúd naprázdno I0 (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,23 0,2 0,19 0,18 0,15 0,1 0,1
Straty nakrátko     Ak max.         Pk 75°C (W) 1565 2260 2955 3915 6175 6955 7825 9565 11305 13915 16520 19130
Pk 120°C (W) 1800 2600 3400 4500 7100 8000 9000 11000 13000 16000 19000 22000
Hladina hluku                            
   Akustický tlak (1m) LpA   dB(A) 35 38 41 44 45 46 49 51 52 54 55 58
   Akustický výkon LWA  dB(A) 50 53 56 59 61 63 64 66 67 69 70 73
Hmotnosť   [ kg ] 785 970 1280 1765 2130 2560 2875 3450 4200 4700 6035 6805
)
Menovitý výkon kVA 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Typ aTSE 698/22 718/22 738/22 758/22 778/22 788/22 798/22 808/22 818/22 828/22 838/22 848/22
Straty naprázdno AA0 max. P0 (W) 252 360 468 675 990 1170 1395 1620 1980 2340 2790 3420
Prúd naprázdno I0 (%) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,23 0,2 0,19 0,18 0,15 0,1 0,1
Straty nakrátko     Ak max.         Pk 75°C (W) 1565 2260 2955 3915 6175 6955 7825 9565 11305 13915 16520 19130
Pk 120°C (W) 1800 2600 3400 4500 7100 8000 9000 11000 13000 16000 19000 22000
Hladina hluku                            
   Akustický tlak (1m) LpA   dB(A) 35 38 41 44 45 46 49 51 52 54 55 58
   Akustický výkon LWA  dB(A) 50 53 56 59 61 63 64 66 67 69 70 73
Hmotnosť   [ kg ] 785 970 1280 1765 2130 2560 2875 3450 4200 4700 6035 6805

POZNÁMKA: Ak chcete riešenie s medeným vinutím, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Prevádzkové náklady a úspora energie

Príklad porovnania celkových strát pre olejové transformátory BEZ, menovitý výkon 1 000 kVA, do 24 kV.

Príklad potenciálnej úspory pre olejové transformátory, 1000 kVA/20 kV, straty AA0Ak oproti A0Ck, Al vinutie, výrobca BEZ

Poznámka: prevádzkové náklady na 30 rokov za predpokladu nákladov na elektrickú energiu 0,16 eur za 1 kWh v prvom roku prevádzky, po ktorých nasleduje očakávaný ročný nárast o 0 % ročne a faktor zaťaženia transformátora 0,7; 1 kWh sa rovná 0,513 kg CO2