ECODESIGN

Reasons for Ecodesign

Straty v transformátoroch predstavujú približne 2,5 % celkovej spotreby energie v EÚ.

Používanie energeticky účinných transformátorov v EÚ prinesie úsporu energie približne 16,2 TWh ročne, čo je polovica celkovej ročnej spotreby elektrickej energie v Dánsku (32 TWh).

Tieto úspory energie predstavujú zníženie emisií CO2 o 3,7 milióna ton ročne.

Toto je dôvod implementácie programu:

Program 20-20-20 umožní:

  • 20 % zníženie emisií skleníkových plynov
  • 20 % zvýšenie energetickej účinnosti
  • 20 % všetkej energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov

Nariadenie Komisie Európskej únie (EÚ) č. 548/2014 z 21.5.2014 vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a stanovuje požiadavky na ekodizajn malých, stredných a veľkých výkonových transformátorov.

V októbri 2019 bolo zverejnené nové nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1783, ktoré dopĺňa požiadavky predchádzajúceho nariadenia (EÚ) č. 548/2014.

Hlavné výsledky tejto iniciatívy

  • Zníženie strát pri zaťažení a práci naprázdno pre transformátory do 3150 kVA a Um ≤ 36 kV
  • Zlepšenie energetickej účinnosti transformátorov
  • Zníženie celkových prevádzkových nákladov

Elektrina na ceste od elektrárne ku konečnému spotrebiteľovi prechádza v priemere cez 5 transformátorov.

Dekarbonizácia

Ročné úspory energie pri používaní energeticky účinných transformátorov umožnia do roku 2040 dosiahnuť:

Tieto úspory sú porovnateľné so súčasnou spotrebou Českej republiky.

V priemere používanie transformátora BEZ vo vyhotovení EcoDesign Tier 2 počas 30 rokov prevádzky zníži emisie CO2 ekvivalentne:

RIEŠENIE BEZ ECODESIGN 2

Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené v súlade s najnovšími predpismi Ecodesign 2 a poskytujú našim zákazníkom:

  • Nižšia spotreba energie
  • Znížené emisie CO2
  • Znížené prevádzkové náklady

Trojfázové olejové transformátory s výkonom 50 - 3150 kVA pre napätie 7,2 - 24 kV, Ecodesign 2 (2021)

Cu cievky
Cu cievky
Al cievky
Al cievky

Epoxicové liate transformátory - typ aTSE 100 - 3150 kVA, Ecodesign 2 (2021), hliníkové vinutie (cievka)

12kV
12kV
24 kV
24 kV

POZNÁMKA: Ak chcete riešenie s medeným vinutím, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Prevádzkové náklady a úspora energie

Príklad porovnania celkových strát pre olejové transformátory BEZ, menovitý výkon 1 000 kVA, do 24 kV.

Príklad potenciálnej úspory pre olejové transformátory, 1000 kVA/20 kV, straty AA0Ak oproti A0Ck, Al vinutie, výrobca BEZ

Poznámka: prevádzkové náklady na 30 rokov za predpokladu nákladov na elektrickú energiu 0,16 eur za 1 kWh v prvom roku prevádzky, po ktorých nasleduje očakávaný ročný nárast o 0 % ročne a faktor zaťaženia transformátora 0,7; 1 kWh sa rovná 0,513 kg CO2