BEZ TRANSFORMÁTORY podpisuje zmluvu s EAM Netz na dodávku transformátorov s prepínačmi odbočiek ECOTAP®VPD®

Správy

S hrdosťou oznamujeme predĺženie zmluvy s naším významným nemeckým klientom EAM Netz, sieťovým operátorom zabezpečujúcim bezpečnú a spoľahlivú prepravu elektriny a plynu v spolkových krajinách Hesensko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko a Porýnie-Falcko.

Spoločnosť EAM Netz dodávala energie pre 1,4 milióna ľudí počas 90 rokov. Spoločnosť sa považuje za jedného z priekopníkov v prevádzkovaní inteligentných sietí (Smart grids), ktorá zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé dodávky energie v regióne.

Zmluva pozostáva z významnej dodávky olejových transformátorov našej produktovej rady ecoFIT² vybavených prepínačmi odbočiek ECOTAP®VPD® vyrobených spoločnosťou Maschinenfabrik Reinhausen (MR).

Spojenie riešenia ECOTAP®VPD® s transformátormi ecoFIT² prináša prevádzkovateľom siete a všetkým koncovým zákazníkom významné výhody a robí sieť spoľahlivejšou a bezpečnejšou. Hlavné výhody a vlastnosti sú nasledujúce:

  • Zmena prevodového pomeru počas prevádzky

V minulosti boli transformátory pripojené na stredné napätie, vo všeobecnosti iba prepínač odbočiek bez napätia, ktorý umožňoval nastavenie napätia až po vypnutí transformátora. Zmena situácie nastala vo využití prepínačov on-Load Tap-Changers ECOTAP®VPD®, ktoré prinášajú možnosť dynamicky upravovať prenosový pomer, a tým aj napätia počas prevádzky, čo je u vysokonapäťových sietí už roky štandardom po celom svete.

  • Kompaktné rozmery

Kompaktné rozmery prepínača odbočiek umožňujú inštaláciu prakticky v akejkoľvek výkonovej triede distribučných transformátorov bez väčších zmien pôdorysu. To umožňuje nahradiť existujúce distribučné transformátory distribučnými transformátormi na reguláciu napätia bez výrazných nákladov na modernizáciu siete a výstavbu nových rozvodní.

  • Stabilita a spoľahlivosť siete

Distribučné transformátory určené na reguláciu napätia umožňujú prevádzkovateľom distribučných sústav dodávať svojim zákazníkom stabilné napätie bez ohľadu na aktivity prevádzkovateľa predradenej siete.

  • Ovládanie na diaľku

Kompaktné, robustné ovládanie a reguláciu napätia prepínača je možné rozšíriť aj o prídavný modul, ktorý umožňuje komunikáciu na diaľku vďaka pokročilým algoritmom regulácie alebo poskytuje dátové záznamy.

  • Rýchla výmena prepínačov

Osvedčený elektromechanický princíp vákuovej technológie MR zaisťuje stabilnú a spoľahlivú prevádzku s rýchlymi reakciami na meniace sa sieťové situácie až s 20 prepínacími operáciami za minútu

  • Vhodné pre obnoviteľné zdroje

Distribučné transformátory s prepínačmi odbočiek ECOTAP®VPD® majú veľmi široký rozsah aplikácií; – možno ich použiť pre verejné distribučné siete, priemyselné aplikácie, a tiež pre jednotky na výrobu obnoviteľnej energie.

Riešenie ECOTAP®VPD® je plne kompatibilné so všetkými typmi transformátorov ecoFIT² a je pripravené pre použitie vo vašich projektov.