BEZ TRANSFORMÁTORY Vás pozývajú veľtrh ENERGETAB 2022

Akcia sa uskutoční

ENERGETAB®2022 – 35. ročník medzinárodného veľtrhu energetiky sa bude konať od 13. do 15. septembra 2022 v poľskom meste Bielsko-Biała.

Tento veľtrh je skvelým miestom na výmenu praktických postrehov a diskusií o aktuálnych trendoch v oblasti energetiky a očakávaných smeroch rozvoja celého odvetvia. Očakáva sa viac ako 300 poľských a zahraničných vystavovateľov, ktorí pokryjú všetky požiadavky súvisiace s odbornou a priemyselnou energetikou, vrátane zariadení a systémov pre meranie, automatizáciu a riadenie, výstavbu a vybavenie prenosových a distribučných sietí, energeticky úsporné priemyselné a cestné osvetlenie, IT a telekomunikačné aplikácie v energetickom sektore.

Významná časť veľtrhu je venovaná zariadeniam a prístrojom naviazaných na fotovoltaický priemysel. Svoje inovatívne riešenia predstavia výrobcovia fotovoltaických panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel a batériových zásobníkov energie. Súčasťou veľtrhu sú aj konferencie zamerané na aktuálne témy, akou je súčasná téma „zelená energia“.

Náš lokálny tím špecialistov bude k dispozícii počas veľtrhu, v prípade potreby dohodnutia si stretnutia a diskusie o našich produktoch.

Viac informácií nájdete na http://energetab.pl/