BEZ zmenil logo a aktualizoval identitu

Správy

Od decembra 2022 sa v BEZ Transformatory zmení logo a identita spoločnosti. V blízkej budúcnosti dôjde k zmenám na webe spoločnosti, v sociálnych sieťach a na všetkých online platformách, offline médiá budú aktualizované o niečo neskôr: katalógy, hlavičkové papiere firiem, značky a dopravné značky na ceste, označenia výroby a kancelárii, a preto ak uvidíte nový typ loga spoločnosti , vedzte, že sa pre práve Vás meníme k lepšiemu.

Súčasne s obnovou korporátnej identity BEZ uvádza na trh produktové rady, ktoré je teraz možné ľahko identifikovať a dešifrovať z nich vlastnosti produktov.

Na tejto stránke sme podrobne popísali nové logo, vysvetlili, prečo sme sa tak rozhodli.

Rebranding