Dodanie olejového transformátora s výkonom 12,5 MVA pre KLF-ENERGETIKA, a.s. , súčasť OMNIA HOLDING group

Správy

Naša spoločnosť BEZ TRANSFORMÁTORY dodala na prelome apríla a mája pre nášho zákazníka KLF-ENERGETIKA, a.s., dva kusy olejových transformátorov s výkonom 12,5 MVA a stanoveným napätím 22 kV.

KLF-ENERGETIKA, a.s. (súčasť skupiny OMNIA HOLDING) je významným regionálnym dodávateľom všetkých druhov energií a poskytovateľom rôznych služieb najmä pre priemyselný sektor Dolných Kysúc.

Novo-dodané transformátory pre priemyselný areál v Kysuckom Novom Meste sú pokračovaním aktivity spoločnosti KLF-ENERGETIKA, a.s. na podporu stabilnej dodávky elektriny pre celý priemyselný areál, v ktorom pôsobí viac ako 40 firiem. Stabilná dodávka elektriny v danej lokalite, kde pracuje viac ako 800 ľudí, podporí budúci rozvoj podnikania v regióne a ekonomický rast v oblasti Kysúc.

Naše inštalované transformátory zaistia nielen stabilitu prevádzky, ale vďaka minimálnym stratám aj výrazne znížia prevádzkové náklady, pretože spĺňajú všetky požiadavky na zníženie strát podľa smernice EU Ecodesign 2.

Úspech našej spoločnosti BEZ TRANSFORMÁTORY v tomto projekte bol založený na spojení kvality a spoľahlivosti produktov. Na úspechu sa podieľali tiež flexibilné obchodné podmienky, akými sú dlhodobá fixácia ceny, leasing a poskytnuté bankové záruky.

Jednou z najdôležitejších činností KLF-ENERGETIKA, a.s. je distribúcia elektriny, a preto bolo potrebné zabezpečiť celú zákazku z hľadiska parametrov, termínov, ceny, a taktiež aj podľa požiadaviek URSO.