Novinky z výroby – Štíhlá výroba

Správy

Za uplynulé mesiace sa vo výrobe začalo s implementáciou princípov štíhlej výroby. Prvé kroky viedli k usporiadaniu, vyčisteniu a sprehľadneniu výrobných pracovísk. Metóda 5S je postupne zavádzaná na všetky oddelenia výroby od strojnej výroby, cez navijáreň až na oddelenie montáže transformátorov. V rámci strojnej výroby sú zavedené štandardy pracovísk, začalo sa s označovaním prípravkov a pohyblivých predmetov. Prebehli prvé 5S audity, kde boli zistené odchýlky od 5S. Na odstránenie odchýlok od 5S sa aktuálne pracuje.

Efektivita výroby sa zvýšila v dôsledku väčšej organizácie pracoviska, energie a času. Všetky implementované zmeny vyplývajúce z metódy 5S pomáhajú našim zamestnancom dosahovať lepšie výkony vo výrobe, rovnako ako našim zákazníkom získať produkt najvyššej kvality.