Predstavujeme nové produktové rady ecoFIT² a ecoTEC²

Správy

Sme hrdí, že vám môžeme predstaviť nové produktové rady v našom portfóliu. Toto sú produktové rady ecoFIT² a ecoTEC²:

  • ecoFIT² - Pokročilý ekologický olejový transformátor
  • ecoTEC² - Pokročilý ekologický epoxidový transformátor

Dané produktové rady pokračujú v našej tradícii s dôrazom na individuálny prístup ku každému zákazníkovi a jedinečnosť každého produktu. Aby sme jasne zachytili širokú škálu nášho portfólia, využili sme naše znalosti vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov a technických špecifikácií z rôznych odvetví. Následne sme implementovali všetko do novo predstavených produktových radov, aby sme priniesli čo najlepšiu zákaznícku skúsenosť.

Novozavedené produktové rady tak spĺňajú požiadavky aplikácií od ťažkého priemyslu až po obnoviteľné zdroje. Spoľahlivosť, kvalita, odolnosť voči výrazným zmenám zaťaženia a kompaktné rozmery pri minimálnych stratách sú štandardom pre nové produktové rady.

Konkrétne podrobnosti si môžete prečítať tu:

ecoFIT² ecoTEC²

Aktuálne technické katalógy si môžete stiahnuť aj z týchto odkazov.