Profesia days Bratislava 2022

Správy

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. malo taktiež svoje zastúpenie na najväčšom trhu práce na Slovensku, ktorý sa konal 18. – 19.5.2022 v Bratislave. Na profesia days prišlo okolo 7000 návštevníkov. Najväčšie zastúpenie mali účastníci vo veku 25 – 34 rokov a to až 35%, z demografického pohľadu podľa vzdelania 42% účastníkov malo ukončený 2. stupeň VŠ a 32% účastníkov SŠ s maturitou.

Profesia days 2022 sa zúčastnilo celkovo 81 vystavovateľov z oblastí administratívy, bankovníctva, cestovného ruchu, dopravy, elektroniky a energetiky, gastra, IT, logistiky, manažmentu, marketingu, manažmentu, obchodu, práva, stavebníctva, strojárstva, výroby, vzdelávania, ako aj zdravotníctva. počas dvoch dní, ktoré boli spestrené zaujímavými prednáškami.

Našu spoločnosť prezentovali kolegovia z odboru ľudských zdrojov menovite: Zuzana Jaňáková, Barbora Minárová a Lucia Frtúsová.

Barbora, Zuzana a Michal návštevníkom priblížili výrobu transformátorov v BEZke, rozprávali sa o pracovných pozíciách a profesnom uplatnení v BEZ.

V Bratislave, kde hľadajú ľudia najviac, a kde je najvyšší priemerný ponúkaný plat, naši kolegovia urobili všetko pre to, aby oslovili šikovných a potencionálnych zamestnancov.