Rekonštrukcia závodu - časť II

Správy

V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia výrobnej haly. Úplná kontrola vstupných materiálov a vnútropodniková príprava kľúčových komponentov našich transformátorov, ako sú magnetické jadrá a cievky VN/NN, je prioritou číslo jedna pre udržanie najvyššej technickej kvality a štandardov.

Koncom októbra sme dostali jednu z posledných dodávok nových navíjačiek z celkového počtu 20 od švajčiarskeho výrobcu. Nové navíjacie stroje sérií EFECO, FCCT a WHD sú najmodernejšie produkty určené pre NN aj VN navíjanie pre naše epoxidové a olejové transformátory, rovnako ako VN navíjacie stroje série FHVT určené špeciálne pre naše epoxidové transformátory.

Nové navíjacie stroje umožňujú vyššiu rýchlosť navíjania ako v súčasnosti používané stroje. Proces navíjania je takmer plne automatizovaný. Vďaka tomu je možné výrazne skrátiť dobu výroby transformátorov. Nové navíjacie stroje umožňujú aj navíjanie širších cievok, čo zvyšuje našu ponuku výkonov.

Všetky stroje pracujú efektívne so vstupnými materiálmi, čo prispieva ku kontrole udržateľnejšej výroby a znižovaniu uhlíkovej stopy. Tieto ciele vnímame ako jedny z najdôležitejších.

Ďalším krokom je inštalácia novej rezacej linky, ktorá zdvojnásobí výrobné kapacity našich vlastných vyrábaných GOES magnetických jadier pre epoxidové a olejové transformátory.

Picture source: https://www.tuboly-astronic.ch/
Picture source: https://www.tuboly-astronic.ch/