Transformátor aTMO pre Tepláreň České Budějovice

Správy

Transformátor aTMO 493/22.1 (10MVA, 21970/6300 V) bol vyrobený pre Tepláreň České Budějovice. Spoločnosť sa zaoberá výrobou, predajom a rozvodom tepla a kondenzátu. Teplo sa tu vyrába spaľovaním uhlia a zemného plynu. Elektrina je vyrábaná pomocou kondenzačnej turbíny ktorú následne odoberajú distribučné spoločnosti.

Transformátor spĺňa prísne európske štandardy ECO2. Je jedinečný vtom, že vďaka automatickému prepájaču odbočiek od firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH je schopný v prevádzke pod záťažou vyregulovať pokles alebo nárast napätia na požadovanú hodnotu. Je to prvý transformátor v takomto špecifickom vyhotovení (10MVA prepájatelný pod záťažou spĺňajúci normu ECO2) ktorý spoločnost BEZ Transformátory, a.s. vyrobila.