Predstavujeme nový produktový rad ecoFIT²

ECO predstavuje zhodu s ekologickými štandardmi ako aj s ekologickou víziou spoločnosti o znižovaní uhlíkovej stopy

FIT –“ fluid immersed transformers“ - predstavuje transformátory plnené kvapalinou. Okrem štandardných minerálnych olejov naše transformátory môžu byť naplnené biologicky odbúrateľnými syntetickými alebo a prírodnými estermi. FIT ako pojem označuje tiež veci v skvelej kvalite a tvare vďaka neustálemu zlepšovaniu – rovnako ako sú naše transformátory.

Číslo 2 predstavuje druhú etapu ekodizajnu transformátorov

Moderný ekologický transformátor plnený kvapalinou

Transformátory spĺňajú všetky požiadavky pre aplikáciu od ťažkého priemyslu až po obnoviteľné zdroje:

 • Odolnosť voči veľkým zmenám zaťaženia
 • Ekodizajn 2
 • Vysoká teplotná odolnosť
 • Možnosť zaťaženia vyššími harmonickými (THD – celkové harmonické skreslenie)
 • Teplota okolia od -50°С do +50°С (púštne alebo arktické vyhotovenie)
 • Až 8 sekundárnych svoriek
 • Nízka hladina hluku
 • Regulácia napätia pri záťaži (OLTC)
 • Monitorovacie funkcie
 • Biologicky odbúrateľné syntetické a prírodné estery
 • Seizmická a vibračná odolnosť
 • Možnosť ochrany proti korózii až do C5M
 • KNAN chladenie je k dispozícii
 • Kompaktný dizajn pri minimálnych stratách

ecoFIT² je vhodný pre nasledujúce aplikácie fotovoltaika, ľahký a ťažký priemysel, obchodné a obytné budovy, distribučné siete, veterné turbíny, energetické siete, ťažba plynu a ropy, e-mobilita, inteligentné siete

ecoFIT² produktový rad obsahuje nasledujúce typy: aTOHn, TOHn, aTUOHn, TUOHn