Predstavujeme nový produktový rad ecoTEC²

ECO predstavuje zhodu s ekologickými štandardmi ako aj s ekologickou víziou spoločnosti o znižovaní uhlíkovej stopy

TEC – „transformers epoxy casted“ – predstavuje našu technológiu výroby transformátorov s liatou izoláciou. VN vinutie alebo obidve vinutia ,VN aj NN, sú úplne zaliate do epoxidovej živice. TEC je tiež časťou slova Technológia, ktoré predstavuje našu 120 rokov trvajúcu vášeň vyrábať transformátory s najvyššou kvalitou. .

Číslo 2 predstavuje druhú etapu ekodizajnu transformátorov

Moderný, ekologický suchý transformátor s liatou izoláciou

Transformátory spĺňajú všetky požiadavky pre aplikáciu od ťažkého priemyslu až po obnoviteľné zdroje:

 • Odolnosť voči veľkým zmenám zaťaženia
 • Ekodizajn 2
 • Vysoká teplotná odolnosť
 • Možnosť zaťaženia vyššími harmonickými (THD – celkové harmonické skreslenie)
 • Teplota okolia od -50 °С do +50 °С (púštne alebo arktické vyhotovenie)
 • Až 8 sekundárnych svoriek
 • Ochranný kryt transformátora s voliteľným stupňom krytia IP
 • Montáž na stĺpy elektrického vedenia v chránených prírodných lokalitách
 • Monitorovacie funkcie
 • Seizmická a vibračná odolnosť
 • Možnosť ochrany proti korózii až do C5M
 • Chladenie ANAF je k dispozícii
 • Kompaktný dizajn pri minimálnych stratách

ecoTEC² je vhodný pre nasledujúce aplikácie fotovoltaika, ľahký a ťažký priemysel, obchodné a obytné budovy, distribučné siete, veterné turbíny, energetické siete, ťažba plynu a ropy, e-mobilita, inteligentné siete

ecoTEC² produktový rad obsahuje nasledujúce typy: aTSE, TSE, aTUSE, TUSE