Distribučné transformátory do 3150 kVA
Späť k

Distribučné transformátory do 3150 kVA

Epoxidové transformátory BEZ sú vyrábané a vyvíjané už viac ako 45 rokov.

Popis

Epoxidové transformátory BEZ sú vyrábané a vyvíjané už viac ako 45 rokov. Transformátory s liatou izoláciou sa môžu na rozdiel od olejových transformátorov inštalovať všade tam, kde prevádzka z hľadiska nebezpečenstva výbuchu, vzniku požiaru alebo seizmickej odolnosti nepripúšťa žiadne kompromisy a aj tam, kde sa netoleruje znečistenie životného prostredia. Použiteľné sú pre prevádzku vo vnútornom prostredí, ale aj pre vonkajšiu montáž.
Základné technické špecifikácie

Základné technické špecifikácie

Parameter Hodnota
Výkon 25 kVA - 3150 kVA
Napätie
do 35 kV
Frekvencia 50 Hz, 60 Hz
Chladenie AN, AF
Voliteľné
  • Antivibračné podložky 
  • Teplotný senzor vo vinutí NN - 2 PTC pozistory alebo PT 100/fázu
  • Kontaktný teplomer
  • Monitorovanie teploty s alarmom, vypínacími kontaktmi a riadením chladiacich ventilátorov
  • ​Umiestnenie vývodov VN/NN
Bezpečnosť a spoľahlivosť

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Epoxidové transformátory BEZ sú konštruované a dôsledne testované, aby dokázali bezchybne pracovať aj v náročných podmienkach. Transformátory spĺňajú najprísnejšie normy a vyznačujú sa nasledovnými garantovanými vlasnosťami:

  • Trieda požiarnych vlastností: F1
  • Klimatická trieda: C2
  • Trieda okolitého prostredia: E2
  • Tepelný šok: -60 °