Suché výkonové transformátory do 6300 kVA
Späť k

Suché výkonové transformátory do 6300 kVA

Popis

Epoxidové transformátory BEZ sú vyrábané a vyvíjané už viac ako 45 rokov. Transformátory s liatou izoláciou sa môžu na rozdiel od olejových transformátorov inštalovať všade tam, kde prevádzka z hľadiska nebezpečenstva výbuchu, vzniku požiaru alebo seizmickej odolnosti nepripúšťa žiadne kompromisy a aj tam, kde sa netoleruje znečistenie životného prostredia. Použiteľné sú pre prevádzku vo vnútornom prostredí, ale aj pre vonkajšiu montáž.
Technické dáta

Parameter Hodnota
Výkon 3200 kVA - 6300 kVA
Napätie
do 35 kV
Frekvencia 50 Hz, 60 Hz
Chladenie AN, AF
Voliteľné
  • Antivibračné podložky 
  • Teplotný senzor vo vinutí NN - 2 PTC pozistory alebo PT 100/fázu
  • Kontaktný teplomer
  • Monitorovanie teploty s alarmom, vypínacími kontaktmi a riadením chladiacich ventilátorov
  • ​Umiestnenie vývodov VN/NN