Výkonové transformátory do 16 MVA
Späť k

Výkonové transformátory do 16 MVA

Popis

BEZ má takmer 100-ročnú tradíciu vo výrobe transformátorov a z toho už vyše 40-ročnú tradíciu vo vývoji a výrobe olejových distribučných transformátorov. Našou snahou je extrémne spolahlivý a bezpečný prísun elektrickej energie. Olejové transformátory sú vyrábané v hermetizovanom a nehermetizovanom vyhotovení s konzervátorom. Chladiacim médiom je minerálny olej, silikónový olej alebo ekologické dielektrikum, ktoré je možné nasadiť aj v enviromentálne náročných podmienkach.

Spĺňame normy Ekodizajn v zmysle platnej EÚ smernice č. 548/2014.

Základné technické špecifikácie

Parameter Hodnota
Výkon 4 MVA - 16 MVA
Napätie do 35 kV
Počet fáz 3
Frekvencia 50 Hz, 60 Hz
Chladenie ONAN, ONAF, KNAN, KNAF
Regulácia napätia voliteľné OLTC