Rebranding

V roku 2022 oslávil závod BEZ Transformátory 120 rokov od svojho založenia. Pre podnik je to dlhý čas a čas veľkých zmien. Závod sa radikálne mení zvnútra, reviduje prístupy k práci so zákazníkmi a zamestnancami, osviežuje farebnú schému a mení logo.

Po mnoho rokov bolo rozpoznateľným symbolom závodu modré logo s názvom spoločnosti obklopené bleskami - odkaz na elektrický prúd, s ktorým je spojená celá rada zariadení.

Keď sme spustili rekonštrukciu závodu a aktualizovali prístupy k práci s klientmi, uvedomili sme si, že celý závod sa veľmi zmenil, stal sa modernejším. Prišli k nám zamestnanci, ktorí dodali podniku s históriou nový pohľad na bežné veci a my sami sme sa stali odvážnejšími a odhodlanejšími. A dozrelo pochopenie, že identita by mala držať krok s vnútornými premenami, a mala by ich aj odrážať. Tak sme po prvýkrát po mnohých rokoch zmenili naše známe a zaužívané logo na nové, ktoré odráža naše smerovanie meniť sa, držať krok s trendmi, ale zároveň sa nevzdialiť od zeme, nerozlúčiť sa s našimi koreňmi.

Robert Hornáček
CEO BEZ Transformatory

Nové logo odráža zmeny závodu, ktoré sa udiali v posledných rokoch: vo farbe, tvare, symboloch. Zachováva históriu, sprostredkúva identitu spoločnosti a zachováva všetko, pre čo si ju zákazníci a partneri vážia: stabilitu, spoľahlivosť a vysokú kvalitu produktov. Zároveň sme kládli dôraz na modernosť, flexibilitu a obnovu ako samotného podniku, tak aj prístupu k vývoju, implementácii a následnej údržbe produktov. Na ceste zmien a aktualizácií je dôležité zachovať a zvýšiť to hlavné – zákazníkov, ktorí nám dôverujú a vracajú sa s novými projektmi. S niektorými podnikmi spolupracujeme už niekoľko desaťročí a to je možné len vďaka tomu, že v každom smere robíme pravidelné audity, nachádzame problémové oblasti a prestavujeme procesy tak, aby sme len nedobiehali trh, ale aby sme si vedeli nastaviť vlastné vysoké štandardy kvality.

BEZ Transformátory znamená lojalitu k historickému dedičstvu, kontinuitu generácií a odovzdávanie skúseností, ako aj bezpodmienečnú kvalitu produktov a služieb. Toto všetko je obsiahnuté v DNA spoločnosti a stalo sa akousi vizitkou, a preto bolo pre nás dôležité zachovať tieto významy pri aktualizácii spoločnosti.

V novom logu sme sprostredkovali solídnosť, spoľahlivosť a trvácnosť, pričom sme nestratili ľahkosť a dynamiku. Spoločnosť má silný základ skúseností a vývoja, nezabúdame na to a budujeme nové úspechy, rozvíjame moderné riešenia a výsledky spoločnosti na ich základe.

Urobili sme odkaz na historický kontext – pod logo sme pridali popis toho, že závod vyrába zariadenia už od roku 1902. Tvar loga nejasne pripomína pečatidlo, a toto je spôsob, ako označiť produkty a odlíšiť ich od iných, ktorý bol bežný pred viac ako storočím, dnes sa už takmer nepoužíva, ale samotný obrázok úzko súvisí s potvrdením kvality a pripravenosti podniku niesť zodpovednosť za spoľahlivosť produktov, ktoré vyrába a označuje.

Zdôraznili sme neoddeliteľné prepojenie a kontinuitu súčasnosti a minulosti, preto sme korporátnu farebnosť spoločnosti radikálne nemenili, len mierne osviežili a pridali hĺbku. Aktualizovaná verzia má menej vizuálneho šumu a rozptyľovania a samotný prípad použitia loga umožňuje trojpísmenovú skratku „BEZ“ pre zjednodušené brendingu a zapamätanie si.

Aktualizácia značky a loga je vždy príbehom cesty vpred, odráža už prebiehajúce procesy a ukazuje orientáciu na to, čo sa spoločnosť snaží dosiahnuť. Pre BEZ je to príbeh s evolučným prístupom k zmenám, kedy je možnosť a má na to zdroje, aby si udržala úspešnú predchádzajúcu prax, no vďaka novému impulzu znásobuje a rozvíja efekt z procesnej a podnikovej reštrukturalizácie.