Політика конфіденційності

Власником є компанія BEZ Transformers, зареєстрована за адресою: Rybničná 40, 835 54 Братислава.

Контактні дані спеціаліста із захисту даних

The Company has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted at the following email address bez.or@bez.sk.

Цілі обробки та правові основи обробки

Остаточність, юридично необхідна для надання послуг - обробка, необхідна для виконання договірних або юридичних зобов'язань, яким Власник обробки має виконати особливий запит від залученої сторони.

Персональні дані Користувача можуть оброблятися без його згоди у випадках, коли це необхідно для виконання зобов’язань, що випливають із положень законодавства, а також правил, кодексів чи процедур, затверджених органами та іншими компетентними установами.

Персональні дані Користувача також оброблятимуться для цілей, пов’язаних з наданням послуг Компанією та/або пов’язаних з ними в контексті перегляду Веб-сайту, таких як:

 • для надання послуг, запитуваних Користувачем під час перегляду Веб-сайту, включаючи збір, зберігання та розвиток даних з метою встановлення послідовного операційного та технічного управління. Зокрема, підписка на послуги інформаційного бюлетеня та Mail Alert, за допомогою яких на Веб-сайті заповнюються форми, які вимагають отримання контактних даних користувачів для розповсюдження запитуваної послуги;
 • управління відносинами зі сторонніми органами та державними органами для цілей, пов'язаних з конкретними запитами, виконанням юридичних зобов'язань або окремими процедурами.

Ці дані, надання яких необхідно для оперативного виконання послуги, також будуть оброблятися за допомогою електронних засобів, реєструватися в спеціальних базах даних і використовуватися суворо і виключно в контексті перегляду Веб-сайту.

Оскільки передача персональних даних Користувача для вищезазначених цілей необхідна для підтримки та надання всіх послуг, пов’язаних з навігацією на Веб-сайті, неможливість зв’язку унеможливить надання конкретних послуг, про які йдеться.

Комерційні та маркетингові цілі - згода.

Персональні дані Користувача також можуть оброблятися, за умови його згоди, для наступних додаткових цілей, функціональних для діяльності Власника або третьої особи:

 • дослідження ринку, економічний та статистичний аналіз;
 • маркетинг послуг Власника та/або третьої особи, розсилання матеріалів у рекламних / інформаційних / рекламних цілях та участь в ініціативах та пропозиціях, спрямованих на винагороду Клієнтів Власника;
 • опитування задоволеності клієнтів якістю наданих послуг.

Ця діяльність може стосуватися продуктів і послуг Власника, а також компаній, підконтрольних BEZ Transformers або їх бізнес-партнерів, а також може здійснюватися за допомогою автоматизованої системи викликів, без втручання оператора, включаючи електронну пошту та SMS (служба коротких повідомлень).

Згода на обробку даних та спілкування на нижчезазначені теми для вищезазначених цілей є необов’язковою та може бути відкликана в будь-який час через розділ Контакти.

Захист права в суді.

Крім того, персональні дані Користувача оброблятимуться в разі потреби з метою встановлення, реалізації або захисту в суді права Власника або інших компаній, що входять до сфери контролю BEZ Transformers.

Законний інтерес Власника.

Власник може обробляти без згоди Користувача зібрані персональні дані у таких випадках:

 • у разі надзвичайних операцій злиття, передачі або передачі бізнес-одиниці, щоб дозволити виконання операцій, необхідних для належної перевірки та підготовчої діяльності, пов’язаної з переведенням. Зрозуміло, що дані, необхідні виключно для вищезазначених цілей, будуть оброблятися в максимально зведеній/анонімній формі.
 • анонімний та агрегований аналіз використання послуг, що використовуються, для виявлення звичок і схильностей Користувачів, для покращення наданих послуг і для задоволення конкретних потреб Користувачів, або для створення ініціатив, пов’язаних з покращенням наданих послуг;
 • Аналіз позиціонування бренду та репутації BEZ Transformers в Інтернеті (веб прослуховування). Це включає, зокрема, визначення та оцінку того, що говорять про BEZ Transformers та його діяльність/клієнтів на загальнодоступних веб-сайтах, щоб зрозуміти настрої, наміри, настрій та тенденції ринку та потреби зацікавлених сторін BEZ Transformers і, таким чином, покращити послуги, які пропонує Компанія. Вищезазначене здійснюється за допомогою пошуку за ключовими словами без ідентифікації Користувачів.

Одержувачі персональних даних

Для досягнення цілей, зазначених у пункті 3, Власник може передавати персональні дані Користувача третім особам, таким як, наприклад, ті, що стосуються наступних тем або категорій тем:

 • силами поліції, збройними силами та іншими державними адміністраціями для виконання обов'язків згідно із законом, нормативними актами чи законодавством громади. У таких випадках відповідно до чинного законодавства про захист даних виключається обов’язок отримати попередню згоду особи на такі комунікації;
 • компанії, органи чи асоціації, або материнські компанії, дочірні компанії або афілійовані компанії відповідно до статті 2359 Цивільного кодексу Італії, або між ними та компаніями, що підлягають спільному контролю, а також консорціуми, мережі компаній і груп та тимчасові об’єднання компаній та суб'єкти, пов'язані з ними, обмежені повідомленнями, здійсненими для адміністративних та/або бухгалтерських цілей;
 • Постачальники ІТ-послуг.

Власник гарантує максимальну увагу, щоб передача персональних даних Користувача вищезазначеним одержувачам стосувалась лише даних, необхідних для досягнення конкретних цілей, для яких вони призначені.

Персональні дані Користувача зберігаються в базах даних Власника і будуть оброблятися виключно уповноваженим персоналом. Останнім буде надано конкретні інструкції щодо методів та цілей обробки. Крім того, ці дані не будуть розголошуватися третім особам, за винятком випадків, зазначених вище, і, у будь-якому випадку, у межах, зазначених у них.

Нарешті, нагадуємо, що персональні дані Користувача не будуть розповсюджуватися, за винятком випадків, описаних вище та/або передбачених законом.

Передача персональних даних за межі ЄС

Для деяких з цілей, зазначених у пункті 3, персональні дані Користувача можуть передаватися за межі ЄС, у тому числі шляхом включення до спільних баз даних та керуватися третіми сторонами, які належать чи не належать до сфери контролю BEZ Transformers. Управління базою даних та обробка таких даних пов’язані з цілями, для яких вони були зібрані, і здійснюються у повній відповідності зі стандартами конфіденційності та безпеки, встановленими чинним законодавством про захист персональних даних.

Щоразу, коли персональні дані Користувача мають передаватися міжнародно за межі території ЄС, Власник вживатиме всіх належних договірних заходів, необхідних для гарантування належного рівня захисту персональних даних відповідно до зазначеного в цьому інформаційному документі щодо обробки персональних даних. дані, включаючи, серед іншого, стандартні договірні положення, затверджені Європейською комісією

Термін зберігання даних

Дані будуть зберігатися протягом періоду часу, який не перевищує терміну, необхідного для цілей, для яких вони були зібрані або згодом оброблені відповідно до положень юридичних зобов’язань.

Права суб'єкта даних

Як суб’єкт даних, Користувачу надаються наступні права на персональні дані, зібрані та оброблені Власником для цілей, зазначених у пункті 3: (i) право доступу, зокрема запит у будь-який час на підтвердження існування персональні дані Користувача в архівах Компанії та надання такої інформації в чіткий і зрозумілий спосіб, а також право знати походження, логіку та мету обробки з чітким і конкретним зазначенням відповідальних та відповідальних осіб для обробки та третіх осіб, яким можуть бути розкриті персональні дані Користувача; (ii) право на отримання, оновлення та виправлення даних (крім даних оцінки), видалення зайвих даних або перетворення їх у нерозпізнану форму, а також перешкоджання обробці та остаточне скасування у разі незаконної обробки; і (iii) якщо ці передумови не виконуються, обмеження обробки та переносимості даних. Закон також визнає право суб’єктів даних звертатися зі скаргою до Гаранта щодо захисту персональних даних, якщо Користувач помітить порушення своїх прав відповідно до чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Політика щодо файлів cookie

1. Веб-сайт не збирає автоматично будь-яку інформацію, за винятком інформації, що міститься в файлах cookie.

2. Файли cookie (так звані «cookie») – це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту та призначені для використання сторінок Веб-сайту. Файли cookie зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони надходять, час зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.

3. Суб'єктом, який розміщує файли cookie на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту та отримує до них доступ, є оператор Веб-сайту.

4. Файли cookie використовуються для наступних цілей:

 • коригування вмісту сторінок Веб-сайту відповідно до уподобань Користувача та оптимізація використання веб-сайтів; зокрема, ці файли дозволяють розпізнавати пристрій Користувача Веб-сайту та правильно відображати веб-сайт з урахуванням його індивідуальних потреб;
 • створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі сайту використовують веб-сайти, що дозволяє покращити їх структуру та зміст;
 • підтримання сесії Користувача Сайту (після входу), завдяки якому Користувачеві не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Сайту;

5. Веб-сайт використовує два основних типи файлів cookie: сесії та постійні файли cookie. Файли cookie сеансу – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту виходу, залишення веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузер). Постійні файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлу cookie, або доки вони не будуть видалені Користувачем.

 • «Необхідні» файли cookie, що дозволяють використовувати послуги, доступні на Веб-сайті, наприклад, аутентифікаційні файли cookie, що використовуються для послуг, які потребують аутентифікації на Веб-сайті;
 • файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, напр. використовується для виявлення шахрайства у сфері аутентифікації на Веб-сайті;
 • «Ефективні» файли cookie, що дозволяють збирати інформацію про використання сторінок веб-сайту;
 • «Функціональні» файли cookie, що дозволяють «запам’ятати» налаштування, вибрані Користувачем, та персоналізувати інтерфейс Користувача, наприклад, з точки зору вибраної мови або регіону Користувача, розміру шрифту, зовнішнього вигляду веб-сайту тощо;
 • «Рекламні» файли cookie, що дають змогу доставити Користувачам рекламний вміст, більш відповідний їхнім інтересам.

7. У багатьох випадках програмне забезпечення, яке використовується для перегляду веб-сайтів (веб-браузер), за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі Веб-сайту можуть змінити налаштування файлів cookie в будь-який час. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або повідомляти про кожне їх розміщення на пристрої Користувача Веб-сайту. Детальна інформація про можливості та методи роботи з файлами cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузер).

8. Оператор веб-сайту повідомляє, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на сторінках веб-сайту.

9. Файли cookie, розміщені на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту, можуть також використовуватися рекламодавцями та партнерами, які співпрацюють з оператором Веб-сайту.

10. Більше інформації про файли cookie можна знайти в розділі «Довідка» в меню популярних веб-браузерів.